Oh my Sisig... Tinapa Sisig

Oh my Sisig... Tinapa Sisig

Contributed by Mommy Noh & Joana

Ingredients:

 • 3 packs tinapa
 • 1 medium ginger
 • 4 medium white onions
 • 1/2 tsp ground pepper
 • 1 tbsp soy sauce
 • 1 sml can liver spread
 • 1/4 kl chicken liver ( cooked)
 • 1 pack seasoning ( ginisa mix)
 • 15 pcs calamansi
 • 3 pcs green chili( pang paksiw)
 • 3 pcs red chili ( labuyo or tari)
 • 1 egg ( toppings)

Instructions:

 1. Himayin ang tianapa
 2. Hiwain ng maliit, balatang ang luya at hiwain din ng maliit
 3. Pagsamasahin na ang mga sangkap, haluing mabuti
 4. Ilagay sa sizzling plate kung meron, pwedeng gawing toppings ang itlog ( sunny side up)
Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.